W celu pobrania linku musisz wpisać swój adres e-mail. pobierz link ×

Tel.: +48 25 682 06 50
Fax: +48 25 682 06 52
pirells@pirells.eu

Quality Control Management

Jakość jest jednym z najważniejszych aspektów naszej działalności. Wprowadziliśmy wewnętrzny system standardów jakości który kompleksowo definiuje wszystkie procesy od obsługi po produkcje, pakowanie i wysyłkę. System ten ma na celu wyeliminować wszelkie błędy i niedosko- nałości tak aby produkt, który trafia do Klienta spełniał wszelkie standardy, jak również aby Klient był zado- wolony z jakości obsługi w Pirells Innovative. 

QCS w Pirells Innovative to zdefiniowane procesy wycen, obsługi, produkcji oraz pakowania i wysyłki które są nadzorowane i weryfikowane przez wyspecjalizowanych pracowników odpowiedzialnych tylko i wyłącznie za kontrolę jakościową.

Posiadamy szczegółowy opis czynności które mają zapewnić jak najwyższą jakość, zaimplementowa- liśmy system raportowania odnośnie jakości każ- dego z procesów. Co najważniejsze, ciągle udosko- nalamy i podnosimy nasze standardy szkoląc na- szych pracowników.
 

Newsletter

Znajdziesz nas