W celu pobrania linku musisz wpisać swój adres e-mail. pobierz link ×

Tel.: +48 25 682 06 50
Fax: +48 25 682 06 52
pirells@pirells.eu

Obsługa Plików

1. NAZWY PLIKÓW

 • 1.1. Nazwa pliku powinna jednoznacznie wskazywać na jego przeznaczenie.
 • 1.2. Kolejne wersje pliku powinny zawierać w nazwie oznaczenie: v1, v2, v3....
 • 1.3. W nazwie pliku nie wolno umieszczać polskich znaków, spacji oraz znaków specjalnych (* > ! ? < : / \ itp.). Dopuszczalne jest tylko stosowanie znaku podkreślenia _.

2. UKŁAD GRAFICZNY

 • 2.1. Każda strona powinna posiadać, ze wszystkich stron, spady wielkości 5 mm.
 • 2.2. Dokument powinien być wyśrodkowany na stronie postscriptowej.
 • 2.3. Format pracy powinien być oznaczony za pomocą linii cięcia.
 • 2.4. W pliku produkcyjnym PDF należy poprawnie ustawić Trim Box - musi on być zgodny z formatem strony netto lub z wykrojnikiem.
 • 2.5. Ważne elementy graficzne i tekstowe powinny znajdować się w odległości co najmniej 5 mm od krawędzi strony.
 • 2.6. W przypadku oprawy klejonej należy uwzględnić fakt, że pierwsza i ostatnia strona wkładu oraz 2 i 3 strona okładki będą miały zaklejone ok 6 mm od strony grzbietu przez klejenie boczne, przez co zmniejszy się efektywny format rozkładówek.
 • 2.7. W oprawie zeszytowej występuje zjawisko wypychania składek. Wewnętrzne składki zostają odsunięte od grzbietu o wartości zależne od grubości papieru i numeru składki. Zjawisko to powoduje zmniejszenie efektywnej szerokości strony i przesunięcie zawartości graficznej co w skrajnym przypadku może doprowadzić do obcięcia elementów graficznych znajdujących się przy zewnętrznej linii cięcia. Aby temu zapobiec nie należy umieszczać elementów graficznych (np. nr stron) w bliskiej odległości od marginesu zewnętrznego.
 • 2.8. Minimalny stopień pisma drukowanego jednym kolorem wynosi:
  • dla krojów jednoelementowych 6 pt
  • dla krojów dwuelementowych 7 pt
  Minimalny stopień pisma drukowanego więcej niż 1 kolorem lub w kontrze wynosi:
  • dla krojów jednoelementowych 8 pt
  • dla krojów dwuelementowych 10 pt
 • 2.9. Najmniejsza dopuszczalna grubość linii to 0,25 pt. Linie wykonane w kontrze lub w więcej niż jednym kolorze powinny mieć grubość nie mniejszą niż 0,75 pt.
 • 2.10. Czarne teksty mniejsze niż 24 pkt muszą mieć składowe C0 M0 Y0 K100 i muszą być nadrukowane (Overprint).
 • 2.11. Zalecana rozdzielczość zdjęć to 300 dpi. Minimalna rozdzielczość zapewniającą wysoką jakość wydruku to 240 dpi.
 • 2.12. Jeśli w pracy występuje wykrojnik, lakier wybiórczy lub tłoczenie to należy przygotować je jako kolor dodatkowy (spot) z włączoną funkcją overprint. 

3. SEPARACJA

 • 3.1. Wszystkie elementy graficzne muszą być przygotowane w przestrzeni CMYK. Nie należy używać innych przestrzeni barwnych takich jak RGB, czy Lab.
 • 3.2. Do generowania separacji CMYK należy użyć profilu ICC dostosowanego do rodzaju papieru na jakim będzie drukowana dana praca.
 • Zalecamy używanie następujących profili ICC:
  • ISOcoated_v2_eci.icc (dla papierów powlekanych)
  • ISOcoated_v2_300_eci.icc (dla kartonów powlekanych typu GC1 i GC2
  • ISOuncoated.icc (dla papierów niepowlekanych, offsetowych)
 • 3.3. Maksymalne pokrycie farbą (TIL) nie powinno przekraczać
  • 330% - dla papierów powlekanych,
  • 300% (strona powlekana), 250% (strona niepowlekana) - dla kartonów typu GC1 i GC2,
  • 280% - dla papierów niepowlekanych (offsetowych)
 • 3.4. Dla uzyskania większej głębi czerni, w obszarach apli, należy generować ją z 4 składowych CMYK. Zalecane składowe dla papierów powlekanych to C60 M50 Y50 K100, natomiast w przypadku papierów niepowlekanych (offsetowych) C50 M40 Y40 K100.
 • 3.5. W celu uniknięcia niedokładności pasowania należy tworzyć nadlewki (trapping), czyli minimalne nałożenie kolorów na siebie. Zalecana wartość nadlewki to 0,05 mm (0,144 pt). W przypadku tekstu w kontrze na czarnym tle z 4 kolorów zalecane są ujemne nadlewki dla kolorów CMY o wielkości 0,17 mm (0,5 pt).

4. GENEROWANIE PLIKÓW

 • 4.1 Strony powinny być przygotowane w postaci plików:
  • PDF 1.4 – 1.6 (Acrobat 5-7)
  • PDF/X-1a:2001
 • 4.2. Preferujemy pliki kompozytowe przygotowane w skali 1:1 i orientacji portret.
 • 4.3. Ze względu na częstą konieczność dokonywania korekt w plikach, jak również konieczność odpowiedniego przygotowania plików do druku prosimy o przesyłanie również plików otwartych. Przyjmujemy pliki z następujących programów:
  • Adobe Illustrator CS6 - należy zamienić wszystkie czcionki na krzywe oraz dołączyć wszystkie elementy graficzne (bitmapy, logotypy) użyte w danej pracy,
  • Adobe InDesign CS6 - należy dostarczyć pakiet zawierający plik programu InDesign, użyte czcionki oraz wszystkie elementy graficzne (bitmapy, logotypy) użyte w danej pracy, (File-->Package)
  • Quark Xpress 8 - należy dostarczyć pakiet zawierający plik programu Quark Xpress, użyte czcionki oraz wszystkie elementy graficzne (bitmapy, logotypy) użyte w danej pracy, (File-->Collect for Output).

5. WERYFIKACJA POPRAWNOŚCI PRZYGOTOWANIA PLIKÓW

 • 5.1. Każda praca jest sprawdzana pod kątem zgodności formatu, rozdzielczości zdjęć, kolorystyki itp.
 • 5.2. Jeśli jest to możliwe wykryte błędy są korygowane, a poprawione pliki wysyłane są do akceptacji Klienta.

Newsletter

Znajdziesz nas